Usage Statistics for soberfestival.com

Summary Period: January 2020
Generated 01-Feb-2020 02:08 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2020
Total Hits 23716
Total Files 830
Total Pages 22250
Total Visits 1940
Total KBytes 86264
Total Unique Sites 852
Total Unique URLs 5
Total Unique Referrers 119
Total Unique User Agents 271
. Avg Max
Hits per Hour 31 210
Hits per Day 765 2440
Files per Day 26 54
Pages per Day 717 2397
Sites per Day 27 72
Visits per Day 62 85
KBytes per Day 2783 8907
Hits by Response Code
Code 200 - OK 3.50% 830
Code 403 - Forbidden 0.28% 66
Code 404 - Not Found 96.22% 22820

Daily usage for January 2020

Daily Statistics for January 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 184 0.78% 44 5.30% 140 0.63% 66 3.40% 56 6.57% 880 1.02%
2 129 0.54% 40 4.82% 87 0.39% 50 2.58% 55 6.46% 517 0.60%
3 163 0.69% 36 4.34% 130 0.58% 53 2.73% 51 5.99% 488 0.57%
4 135 0.57% 17 2.05% 104 0.47% 44 2.27% 51 5.99% 441 0.51%
5 224 0.94% 24 2.89% 132 0.59% 53 2.73% 50 5.87% 732 0.85%
6 134 0.57% 24 2.89% 91 0.41% 64 3.30% 56 6.57% 417 0.48%
7 287 1.21% 54 6.51% 243 1.09% 77 3.97% 72 8.45% 881 1.02%
8 174 0.73% 34 4.10% 127 0.57% 69 3.56% 54 6.34% 707 0.82%
9 146 0.62% 35 4.22% 117 0.53% 53 2.73% 47 5.52% 880 1.02%
10 347 1.46% 32 3.86% 289 1.30% 65 3.35% 50 5.87% 1495 1.73%
11 414 1.75% 18 2.17% 343 1.54% 57 2.94% 38 4.46% 1611 1.87%
12 194 0.82% 37 4.46% 124 0.56% 48 2.47% 38 4.46% 764 0.89%
13 702 2.96% 25 3.01% 643 2.89% 77 3.97% 57 6.69% 2447 2.84%
14 239 1.01% 14 1.69% 214 0.96% 80 4.12% 50 5.87% 816 0.95%
15 218 0.92% 31 3.73% 169 0.76% 73 3.76% 55 6.46% 694 0.80%
16 506 2.13% 23 2.77% 452 2.03% 52 2.68% 44 5.16% 2026 2.35%
17 320 1.35% 19 2.29% 260 1.17% 56 2.89% 46 5.40% 1095 1.27%
18 136 0.57% 17 2.05% 93 0.42% 40 2.06% 24 2.82% 529 0.61%
19 206 0.87% 30 3.61% 152 0.68% 53 2.73% 41 4.81% 746 0.87%
20 410 1.73% 35 4.22% 336 1.51% 81 4.18% 56 6.57% 1474 1.71%
21 540 2.28% 25 3.01% 499 2.24% 79 4.07% 69 8.10% 2062 2.39%
22 1427 6.02% 13 1.57% 1392 6.26% 63 3.25% 37 4.34% 5176 6.00%
23 1881 7.93% 20 2.41% 1841 8.27% 74 3.81% 53 6.22% 6874 7.97%
24 1025 4.32% 15 1.81% 1000 4.49% 48 2.47% 39 4.58% 3736 4.33%
25 2349 9.90% 24 2.89% 2289 10.29% 75 3.87% 63 7.39% 8550 9.91%
26 1543 6.51% 14 1.69% 1512 6.80% 52 2.68% 39 4.58% 5490 6.36%
27 2339 9.86% 37 4.46% 2299 10.33% 85 4.38% 50 5.87% 8474 9.82%
28 2440 10.29% 12 1.45% 2397 10.77% 66 3.40% 51 5.99% 8907 10.33%
29 2197 9.26% 37 4.46% 2158 9.70% 60 3.09% 54 6.34% 7774 9.01%
30 1907 8.04% 19 2.29% 1858 8.35% 67 3.45% 59 6.92% 6784 7.86%
31 800 3.37% 25 3.01% 759 3.41% 73 3.76% 60 7.04% 2798 3.24%

Hourly usage for January 2020

Hourly Statistics for January 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 26 828 3.49% 0 28 3.37% 24 747 3.36% 104 3226 3.74%
1 26 811 3.42% 1 31 3.73% 24 747 3.36% 91 2825 3.27%
2 29 916 3.86% 1 38 4.58% 26 831 3.73% 105 3267 3.79%
3 33 1041 4.39% 1 35 4.22% 32 1002 4.50% 117 3636 4.22%
4 23 715 3.01% 0 22 2.65% 21 678 3.05% 87 2708 3.14%
5 37 1157 4.88% 1 49 5.90% 35 1100 4.94% 135 4187 4.85%
6 37 1160 4.89% 1 38 4.58% 35 1110 4.99% 143 4428 5.13%
7 35 1104 4.66% 1 32 3.86% 34 1060 4.76% 128 3964 4.60%
8 33 1038 4.38% 0 18 2.17% 31 989 4.44% 118 3665 4.25%
9 37 1165 4.91% 0 29 3.49% 34 1079 4.85% 135 4195 4.86%
10 40 1269 5.35% 1 46 5.54% 39 1220 5.48% 147 4568 5.30%
11 33 1029 4.34% 1 41 4.94% 31 974 4.38% 121 3747 4.34%
12 34 1060 4.47% 0 21 2.53% 32 1014 4.56% 124 3834 4.44%
13 34 1084 4.57% 2 66 7.95% 33 1034 4.65% 149 4623 5.36%
14 33 1039 4.38% 0 27 3.25% 30 949 4.27% 121 3751 4.35%
15 29 917 3.87% 1 33 3.98% 27 862 3.87% 103 3197 3.71%
16 28 868 3.66% 0 27 3.25% 26 813 3.65% 101 3133 3.63%
17 28 870 3.67% 1 42 5.06% 25 794 3.57% 100 3106 3.60%
18 31 970 4.09% 0 21 2.53% 29 909 4.09% 110 3419 3.96%
19 27 862 3.63% 1 32 3.86% 26 831 3.73% 99 3082 3.57%
20 28 898 3.79% 1 36 4.34% 26 818 3.68% 101 3117 3.61%
21 28 870 3.67% 1 46 5.54% 26 813 3.65% 96 2991 3.47%
22 31 989 4.17% 1 32 3.86% 29 902 4.05% 114 3540 4.10%
23 34 1056 4.45% 1 40 4.82% 31 974 4.38% 131 4053 4.70%

Top 5 of 5 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 743 3.13% 473 0.55% /
2 44 0.19% 185 0.21% /webalizer/
3 21 0.09% 1750 2.03% /webalizer/usage_202001.html
4 18 0.08% 1819 2.11% /webalizer/usage_201912.html
5 4 0.02% 8 0.01% /webalizer/usage.png

Top 5 of 5 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 18 0.08% 1819 2.11% /webalizer/usage_201912.html
2 21 0.09% 1750 2.03% /webalizer/usage_202001.html
3 743 3.13% 473 0.55% /
4 44 0.19% 185 0.21% /webalizer/
5 4 0.02% 8 0.01% /webalizer/usage.png

Top 4 of 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 743 3.13% 446 91.58% /
2 44 0.19% 20 4.11% /webalizer/
3 21 0.09% 13 2.67% /webalizer/usage_202001.html
4 18 0.08% 8 1.64% /webalizer/usage_201912.html

Top 4 of 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 743 3.13% 468 91.05% /
2 44 0.19% 22 4.28% /webalizer/
3 18 0.08% 12 2.33% /webalizer/usage_201912.html
4 21 0.09% 12 2.33% /webalizer/usage_202001.html

Top 30 of 852 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 16258 68.55% 14 1.69% 58635 67.97% 110 5.67% 216.244.66.229
2 403 1.70% 6 0.72% 1427 1.65% 69 3.56% crawl-66-249-64-118.googlebot.com
3 341 1.44% 9 1.08% 1196 1.39% 75 3.87% crawl-66-249-64-120.googlebot.com
4 280 1.18% 6 0.72% 986 1.14% 77 3.97% crawl-66-249-64-122.googlebot.com
5 182 0.77% 4 0.48% 641 0.74% 13 0.67% fulltextrobot-77-75-78-171.seznam.cz
6 162 0.68% 3 0.36% 576 0.67% 13 0.67% fulltextrobot-77-75-77-101.seznam.cz
7 154 0.65% 0 0.00% 552 0.64% 13 0.67% fulltextrobot-77-75-79-11.seznam.cz
8 136 0.57% 1 0.12% 485 0.56% 15 0.77% fulltextrobot-77-75-79-119.seznam.cz
9 134 0.57% 0 0.00% 480 0.56% 13 0.67% fulltextrobot-77-75-78-163.seznam.cz
10 128 0.54% 0 0.00% 459 0.53% 1 0.05% blex-crawler3.webmeup.com
11 115 0.48% 7 0.84% 392 0.45% 50 2.58% crawl-66-249-66-154.googlebot.com
12 110 0.46% 10 1.20% 365 0.42% 7 0.36% c-75-68-254-106.hsd1.ma.comcast.net
13 110 0.46% 0 0.00% 394 0.46% 7 0.36% fulltextrobot-77-75-77-36.seznam.cz
14 106 0.45% 0 0.00% 380 0.44% 7 0.36% fulltextrobot-77-75-76-164.seznam.cz
15 106 0.45% 0 0.00% 380 0.44% 9 0.46% fulltextrobot-77-75-78-162.seznam.cz
16 105 0.44% 0 0.00% 376 0.44% 9 0.46% fulltextrobot-77-75-77-54.seznam.cz
17 102 0.43% 5 0.60% 351 0.41% 44 2.27% crawl-66-249-66-156.googlebot.com
18 100 0.42% 0 0.00% 358 0.42% 11 0.57% fulltextrobot-77-75-78-167.seznam.cz
19 98 0.41% 2 0.24% 349 0.40% 13 0.67% fulltextrobot-77-75-78-164.seznam.cz
20 97 0.41% 0 0.00% 348 0.40% 6 0.31% fulltextrobot-77-75-78-165.seznam.cz
21 97 0.41% 6 0.72% 337 0.39% 9 0.46% fulltextrobot-77-75-78-169.seznam.cz
22 95 0.40% 0 0.00% 341 0.39% 6 0.31% fulltextrobot-77-75-77-17.seznam.cz
23 92 0.39% 2 0.24% 324 0.38% 14 0.72% fulltextrobot-77-75-79-72.seznam.cz
24 89 0.38% 2 0.24% 313 0.36% 8 0.41% fulltextrobot-77-75-76-163.seznam.cz
25 84 0.35% 0 0.00% 301 0.35% 5 0.26% fulltextrobot-77-75-76-171.seznam.cz
26 82 0.35% 0 0.00% 294 0.34% 5 0.26% fulltextrobot-77-75-78-168.seznam.cz
27 81 0.34% 3 0.36% 282 0.33% 55 2.84% crawl-66-249-66-157.googlebot.com
28 81 0.34% 2 0.24% 284 0.33% 10 0.52% fulltextrobot-77-75-79-101.seznam.cz
29 80 0.34% 0 0.00% 287 0.33% 12 0.62% fulltextrobot-77-75-79-109.seznam.cz
30 79 0.33% 1 0.12% 280 0.32% 9 0.46% fulltextrobot-77-75-77-119.seznam.cz

Top 10 of 852 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 16258 68.55% 14 1.69% 58635 67.97% 110 5.67% 216.244.66.229
2 403 1.70% 6 0.72% 1427 1.65% 69 3.56% crawl-66-249-64-118.googlebot.com
3 341 1.44% 9 1.08% 1196 1.39% 75 3.87% crawl-66-249-64-120.googlebot.com
4 280 1.18% 6 0.72% 986 1.14% 77 3.97% crawl-66-249-64-122.googlebot.com
5 182 0.77% 4 0.48% 641 0.74% 13 0.67% fulltextrobot-77-75-78-171.seznam.cz
6 162 0.68% 3 0.36% 576 0.67% 13 0.67% fulltextrobot-77-75-77-101.seznam.cz
7 154 0.65% 0 0.00% 552 0.64% 13 0.67% fulltextrobot-77-75-79-11.seznam.cz
8 50 0.21% 18 2.17% 489 0.57% 1 0.05% onr.com
9 136 0.57% 1 0.12% 485 0.56% 15 0.77% fulltextrobot-77-75-79-119.seznam.cz
10 134 0.57% 0 0.00% 480 0.56% 13 0.67% fulltextrobot-77-75-78-163.seznam.cz

Top 25 of 119 Total Referrers
# Hits Referrer
1 23275 98.14% - (Direct Request)
2 58 0.24% https://www.google.com/
3 8 0.03% http://www.google.com/
4 3 0.01% https://hexometer.com/
5 2 0.01% http://kislorod-ul.ru
6 2 0.01% https://www.bing.com
7 2 0.01% https://www.google.fr/
8 1 0.00% SOBERFESTIVAL.COM
9 1 0.00% http://kids.pleszew.info/wordpress/joe-jonas-dating-news-on-yahoo/
10 1 0.00% http://www.airlinesupdate.co.za/wp-ai/fakta-dan-biodata-hee-chul-dating/
11 1 0.00% https://ilovediscovery.ru/category/rozhdennye-v-katastrofah
12 1 0.00% https://ilovediscovery.ru/page/prostak-za-granicey-1-sezon-1-seriya-kitay
13 1 0.00% https://ilovediscovery.ru/page/top-gear-specvypusk-v-patagonii-chast-2
14 1 0.00% https://moypodrostok.ru/problemi-podrostkov/metodika-lecheniya-alkogolizma-u-podrostkov
15 1 0.00% https://moypodrostok.ru/psishologiya-podrostka/kakoy-harakter-nravitsya-devushkam
16 1 0.00% https://moypodrostok.ru/rasskazyi-dlya-podrostkov/rasskazyi-o-zhizni-samyiy-smelyiy-muzhchina-iz-vseh-kogo-ya-znala
17 1 0.00% https://www.etsy.com/shop/SelfXpressionShop
18 1 0.00% https://www.google.be/
19 1 0.00% https://www.google.ca/
20 1 0.00% https://www.google.co.jp/
21 1 0.00% https://www.google.co.uk/
22 1 0.00% https://www.google.com.au/
23 1 0.00% https://www.google.com.pk/
24 1 0.00% https://www.google.com.ua/
25 1 0.00% https://zhit-budete.ru/mozhno-li/mozhno-li-est-sneg

Top 15 of 271 Total User Agents
# Hits User Agent
1 16258 68.55% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
2 3468 14.62% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
3 1291 5.44% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
4 444 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 210 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
6 158 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
7 128 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 112 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 100 0.42% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
10 90 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 64 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
12 63 0.27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; https:/
13 62 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Trident/7.0; rv 11.0) like Gecko
14 50 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; Clarabot/1.4; +http://www.clarabot.info/bots)
15 49 0.21% LightspeedSystemsCrawler Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US)

Usage by Country for January 2020

Top 30 of 36 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 16831 70.97% 217 26.14% 60378 69.99% Unresolved/Unknown
2 3468 14.62% 33 3.98% 12353 14.32% Czech Republic
3 2556 10.78% 368 44.34% 10415 12.07% Commercial (com)
4 473 1.99% 78 9.40% 1473 1.71% Network (net)
5 99 0.42% 51 6.14% 651 0.75% Germany
6 63 0.27% 27 3.25% 149 0.17% Russian Federation
7 60 0.25% 15 1.81% 371 0.43% Hungary
8 54 0.23% 4 0.48% 182 0.21% Ukraine
9 26 0.11% 10 1.20% 64 0.07% European Union
10 12 0.05% 6 0.72% 25 0.03% Latvia
11 8 0.03% 5 0.60% 14 0.02% India
12 8 0.03% 1 0.12% 26 0.03% Turkey
13 6 0.03% 1 0.12% 19 0.02% Italy
14 5 0.02% 1 0.12% 15 0.02% British Indian Ocean Territory
15 5 0.02% 1 0.12% 15 0.02% Romania
16 4 0.02% 0 0.00% 14 0.02% France
17 4 0.02% 0 0.00% 14 0.02% Indonesia
18 4 0.02% 2 0.24% 8 0.01% Serbia
19 3 0.01% 2 0.24% 5 0.01% Canada
20 2 0.01% 2 0.24% 1 0.00% Non-Profit (org)
21 2 0.01% 0 0.00% 7 0.01% Australia
22 2 0.01% 1 0.12% 4 0.00% Brazil
23 2 0.01% 0 0.00% 7 0.01% Switzerland
24 2 0.01% 0 0.00% 7 0.01% Dominican Republic
25 2 0.01% 0 0.00% 7 0.01% Estonia
26 2 0.01% 1 0.12% 4 0.00% Ghana
27 2 0.01% 1 0.12% 4 0.00% Greece
28 2 0.01% 0 0.00% 7 0.01% Netherlands
29 2 0.01% 0 0.00% 7 0.01% Sweden
30 1 0.00% 0 0.00% 4 0.00% Finland


Generated by Webalizer Version 2.20